Eğitim...

Eğitim...

   Ve insan, var olduğu günden bu zamana kadar gelişimini sürdüren eşsiz bir canlı evet. Fakat bu gelişim süreçlerinde bazen ipin ucunu kaçıran da insan. Tarih boyunca gelişim kaydetmiş bir tür olduğumuz kesin fakat duraksamak şöyle dursun, geriye gittiğimiz zamanı da göz önüne almamız gerekiyor. Gelişim sürecimiz boyunca önem verdiğimiz ve daha da dikkat etmemiz gereken konu ise EĞİTİM. Bütün insanlık tarihinde bütün toplumlar az ya da çok eğitime önem vermişlerdir. Konu, alan ne olursa olsun eğitim zorunluluktur.

   Konunun değeri de bu zorunluluktan gelmektedir. Fakat eğitim tek başına insan yetiştiremez. İnsanlık eğitimin yanında karakter ve şahsiyet isteyen bir olgudur. Bu karakter de doğduğu andan itibaren insana yetiştiği ortam tarafından empoze edilecektir. Bu yüzden de iyi bir eğitimden öncesi iyi bir aile ve çevre içerisinde büyüyebilmektir. Doğruyu ve yanlışı kendince benimsemiş olmaz hiçbir insan. Doğru veya yanlış insanın yetiştiği çevre tarafından algılanmış, kabul edilmiş ve uygulanmakta olan olgulardır. Bir kesime göre yanlış olan, diğer bir kesimce doğru kabul edilebilmektedir. Evrensel olarak kabul edilmiş doğruların yanında bölgesel inanış ve düşünce sistemleri de kabullendiğimiz değerlere etki edecektir. Bütün bu çevresel etkileri göz önüne almadan eğitim ve eğitimin uygulanmasını konuşmak yalın kalacak etkisini yitirecektir. Yazmayı düşündüğüm farklı bir yazımda bu konuyu ele alacağım.

   Başta da belirttiğim gibi eğitim değerli ve zorunlu bir etkendir. İnsan yaşamını, hayatını, çevresini, gelişimini, sanat ve kültürünü kısaca insanlığı baştan sona ilgilendiren bir konu olarak her zaman dikkat edilmesi gereken bir husustur. Toplumların kendi kültür ve gelişimleriyle paralel eğitimde devamlı ilerleyen ve gelişim gösteren bir olgu olarak bu gelişimde en büyük pay sahibidir. Eğitim ne kadar güncel ve stabil olursa gelişimde aynı oranda etkili ve güçlü olacaktır. Sistematik bir yapıya sahip olması, anlaşılabilir, öğrenilebilir bir sadelikle nesnel olarak değil düşünce ve yorumlama kabiliyetlerini artıran yeni fikirlere yol açacak bu fikirlerin topluma katacağı faydalar düşünülerek baştan sona kontrol edilen bir sistem gerçek bir eğitim olacaktır. Aksi durumda eğitim sistemi maalesef genç zihinleri yormak ve karamsarlığa düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır.

   Nesnel bir eğitim sistemi, bu eğitimi alanları kendi aralarında anlamsız rekabetler oluşturarak zihinsel ve manevi gelişimden ziyade, maddi beklentiler ön planda tutularak izlenecek bir yola sevk edecektir. Maalesef ülkemizde bu durum söz konusu olmuş ve fikir üretiminden, yorum kabiliyetinden mahrum tamamen kendilerine verilen seçenekler arasında tercih yapmayı öğrenmiş bir jenerasyon ortaya çıkmıştır. Nesnel düşünce sisteminin paydaşları olarak insan ilişkilerinden mahrum, yoruma kapalı, fikirlere dikkat etmeyen bu nesil belirli zaman içerisinde tek tip insan modeliyle karşımıza çıkacaktır. Bu konuda söylediklerimi elbette çok katı bulabilirsiniz. Fakat benzer bir eğitim sisteminden çıkmış olmam ve bu sistemin içerisindeki arayışlarım daha soyut kavramlarla iç içe geçtiğinde yorumlarımın hep aynı sonuçlara ulaştığını rahatlıkla söyleyebilirim.

   Eğitim sistemimiz tamamen ezber temelli olarak devam ettiği sürece bu döngü durmayacak ve demin bahsettiğim tek tip insan modeli yavaş yavaş oturacaktır. Alternatif bir fikir üretmektense kendilerine sunulan seçeneklerle yetinmeyi öğrenmiş bireylerden oluşan eşsiz bir toplum. Yönetilmesi, yönlendirilmesi kolay sorunsuz bir kalabalık. Kalabalık diyorum çünkü toplum farklılıklarıyla ayakta kalır. Farklılıkları barındıramayan bir güruh kalabalıktan öteye geçemez. Tam da bu yüzden kalabalık olmaktan ziyade toplum olmayı bilmeliyiz. Toplum olmayı bilen bireyler eğitebilmeliyiz.

   Kısaca eğitim fikri hür insanlar yetiştirmeli ki gelişim sürdürülebilsin. Maddeye, nesneye odaklanmış bir zihin gelişim sürecini sınırlandıracaktır. Bu sınırlandırmaların önüne geçebilmek, düşünebilmek ve fikrini beyan edebilmek için sistem değil önceliğimiz insan olmalı. İnsan eğitmeliyiz.

Önce insan yetiştirmeli, insan gibi yetiştirilmeli…

Saygılarımla…

YORUMLAR

    Bu konuya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...

YORUM YAZ